Casino

Lär dig spela Spindelharpan

Om du är en trogen spelare av Patians men känner att det är dags för något lite mer utmanande så kan spelet Spindelharpan vara av intresse.

Detta spel har lockat till sig flera trogna spelare över åren och ses för det mesta som ett spel som även nybörjare kan klara av, förutsatt att man gör de rätta dragen och fattar de rätta besluten under spelets gång. Det är ett solospel som du spelar med hjälp av 2 kortlekar, och det finns flera olika varianter att välja bland. Oavsett vilken variant du väljer att spela så håller sig ändå grundreglerna sig ungefär desamma. Spindelharpan är ett enkelt spel att lära sig, även om du är total nybörjare och inte har någon erfarenhet av kortspel överhuvudtaget.

Hur spelar man Spindelharpan?

Även fast det finns varianter som använder sig av både färre och fler kortlekar så brukar Spindelharpan i regel spelas med två kortlekar, totalt 104 kort, utan joker. Du börjar med att blanda korten innan du delar upp ungefär hälften (54 kort) i 10 olika kolumner, vända nedåt. Du kommer att ha 4 kolumner med 6 kort och 6 kolumner med 5 kort. De sista utdelade korten i varje kolumn lägger du vända uppåt. Resterande 50 kort lägger du åt sidan. Dessa kommer du att dra ifrån senare under spelets gång.

Du börjar med att spela med de kort som redan finns framför dig på bordet så långt det går. Notera att du endast kan lägga kort ovanpå varandra i rätt ordning, till exempel en dam ovanpå en kung, eller en fyra ovanpå en femma. Men du kan inte lägga kort i fel ordning så som en kung ovanpå en tia eller en nia ovanpå en dam. När du flyttar kort så kan du flytta flera kort på samma gång, så länge de korten du flyttar ligger i rätt ordning.

När du har slut på möjligheter på bordet så drar du 10 kort ifrån de 50 som du lade åt sidan tidigare. Dessa korten lägger du ovanpå de 10 kolumnerna på brädet. Nu är det inte helt omöjligt att du får kort i fel ordning ovanpå brädet. Du kan fortsätta att lägga kort i rätt ordning ovanpå dessa kort, men om du till exempel får en kolumn med en sexa ovanpå en fyra så är fyran låst tills du har flyttat sexan.

Målet i Spindelharpan är att arrangera korten i turordning från Kung till Ess, på samma sätt som i vanlig Patians. När du har lyckats skapa en stege i rätt turordning så flyttar du denna upp till en av åtta högar. Det är förövrigt dessa åtta högar som ger Spindelharpan sitt namn då de är lika många högar som en spindel har ben.

När du har slut på kort på bordet så har du vunnit spelet.

1 färg, 2 färger eller 4 färger?

Som tidigare nämnts så finns det flera olika varianter av Spindelharpan och den största skillnaden mellan dem är egentligen svårighetsgraden. Spel med en färg är den lättaste och brukar vara den som bäst lämpar sig för nybörjare, medan spel med två färger är mellansvårt och spel med 4 färger är den svåraste och mest lämpat för avancerade spelare. Grundreglerna är desamma oavsett vilken variant du väljer att spela, men notera att om du spelar med två eller fyra färger så måste dina kort inte bara arrangeras i en stege från kung till ess utan de måste också arrangeras inom en och samma färg, till skillnad från i vanlig Patians där korten arrangeras varannan röd och varannan svart.

När du spelar med två eller fyra färger så är det mycket viktigare att du fattar rätt beslut då ett simpelt misstag kan påverka huruvida du lyckas vinna spelet eller inte.

Most read

Load more